Thông báo tuyển sinh khối lớp 12

Trường THPT Hoàng Long(Hà Nội-Tokyo) tuyển sinh lớp 12. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 11 từ tất cả các trường công, tư toàn quốc đều có tư cách ghi danh ứng tuyển.

Năm cuối cấp học THPT, học sinh cần rất nhiều sự quan tâm từ nhà trường và gia đình để hoàn thành cấp học với thành tích tốt, và có sự lựa chọn đúng đắn cho Đại Học. Vì vậy, học sinh lớp 12 cần được tiếp xúc các thông tin định hướng quan trọng của trường THPT Hoàng Long (Hà Nội- Tokyo). Đa phần học sinh tốt nghiệp THPT của trường THPT Hoàng Long (Hà Nội-Tokyo) đều đi du học, nên việc được tiếp xúc với phương pháp đào tạo và học tập quốc tế của trường cũng rất hữu ích.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here