Phương hướng đào tạo của trường THPT Hoàng Long

I. Sứ mạng

  1. Thực hiện đổi mới giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển phẩm chất năng lực của từng học sinh; đáp ứng nhu cầu xã hội.
  2. Trên nền tảng kết hợp tinh hoa văn hóa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, xây dựng chương trình nhà trường phù hợp với mục tiêu đào tạo học sinh trở thành công dân toàn cầu tương lai.
  3. Xây dựng CSVC, thiết bị dạy học đạt chuẩn, hiện đại đáp ứng đổi mới dạy học.
  4. Áp dụng Phương pháp giáo dục, dạy học tiên tiến (LEARNING BY DOING). Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học, trang bị cho học sinh kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản trong thời kỳ cách mạng KHKT 4.0.
  5. Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên có chất lượng, có năng lực thực hiện chiến lược phát triển nhà trường.

II. Giá trị cốt lõi

1 – Môi trường giáo dục:

Văn hóa Việt –  Nhật; Nhân văn; Khai phóng; Kỷ luật – An toàn.

2 – Phương châm giáo dục:

Dạy thật – Học thật – Chất lượng thật.

3 – Phẩm chất năng lực nhân cách học sinh:

Trách nhiệm – Tự trọng – Tự tin – Tự học – Tự lập

Tôn trọng – Thể lực – Thương yêu.

4 – Phẩm chất năng lực nhân cách nhà giáo:

Mẫu mực – Trách nhiệm – Tận tụy – Yêu thương.

III. Cam kết chất lượng đầu ra

1.Đối với lớp 10 CLC Anh – Nhật học sinh sau 3 năm học sẽ đạt được trình độ tiếng anh 6.0 IELTS trở lên, tiếng Nhật giao tiếp.

2.Đối với lớp 10 CLC Nhật – Anh học sinh sau 3 năm học sẽ đạt được trình độ tiếng Nhật đạt N4, N3, tiếng Anh giao tiếp.

3.Đối với các lớp song ngữ cơ bản, nhà trường cam kết sau 3 năm HS sẽ có ý thức, đạo đức, nền nếp của văn hóa Nhật Bản, Tiếng Nhật và Tiếng Anh giao tiếp, riêng tiếng Anh đảm bảo chất lượng để thi tốt nghiệp THPT.

4.Trong toàn bộ khóa học, học sinh sẽ được định hướng nghề nghiệp, sau khi tốt nghiệp THPT các đối tác của trường ( ĐH Việt Nhật, ĐH Tokyo, ĐH Kyoto, ĐH Osaka,..) sẽ đón đầu ra để học sinh đi du học hoặc thực tập sinh.

5.Trong mỗi khóa học nhà trường sẽ tổ chức một lần trải nghiệm cho học sinh tại Nhật Bản.

6.Trong thời gian học tại trường học sinh sẽ được học và giáo dục trong môi trường định hướng theo văn hóa Nhật Bản, được học các chương trình kỹ năng sống trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học để trở thành công dân toàn cầu của thời đại 4.0.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here