Câu Lạc Bộ Toán – Tin

CLB Toán- Tin mở ra nhằm mục đích tạo điều kiện cho các em có 1 môi trường giao lưu trao đổi các kiến thức về công nghệ, tin học và ứng dựng tin học văn phòng.

1, Mục đích:

Câu lạc bộ Toán – Tin ra đời với mục đích quy tụ các thành viên yêu thích môn Toán và tin, quan tâm đến các lĩnh vực Công nghệ thông tin, cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ nhau bằng cách trao đổi, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm quý báu trong học tập. Các thành viên sẽ có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và sở hữu những thông tin, tài liệu học tập, những kiến thức để từ đó nâng cao trình độ chuyên ngành đang theo học, phục vụ hiệu quả cho quá trình học tập của bản thân. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các em học sinh giỏi Toán Tin học để tham gia các hội thi học sinh giỏi các cấp.

Câu lạc bộ Toán Tin là nơi để các thành viên cùng nhau nghiên cứu, sáng tạo và đưa ra phương pháp học tập, nghiên cứu, định hướng phát triển nghề nghiệp, mở ra các mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ là nơi mà các thành viên có thể giao lưu, chia sẻ với nhau các vấn đề trong cuộc sống, giúp cho đời sống tinh thần càng ngày càng phong phú hơn. Đây là cơ sở để các hội viên tạo thêm cho mình nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

2. Hoạt động:

Câu lạc bộ Toán – Tin có 2 dạng hoạt động:

Sinh hoạt học thuật: Theo định kỳ (mỗi tháng một lần) CLB sẽ tổ chức báo cáo, thảo luận các vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành, chia sẻ tài liệu học tập… Tổ chức các cuộc thi về kiến thức công nghệ thông tin để nâng cao khả năng tự học,

Giao lưu văn hóa, văn nghệ: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí, tìm hiểu về các phần mềm Tin học… Từ đó nâng cao hiểu biết và tăng cường tinh thần đoàn kết của các thành viên. Việc tổ chức các buổi giao lưu chủ yếu giúp các thành viên chia sẻ với nhau các vấn đề trong cuộc sống, giúp cho đời sống tinh thần càng ngày càng phong phú hơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here