CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ: KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC NHẬT...

Nhật Bản – Đất nước mặt trời mọc không chỉ nổi tiếng với hoa Anh Đào, núi Phú Sĩ...

Trường THPT Hoàng Long(Hà Nội Tokyo) Giao Lưu Cùng Trường đại...

https://www.youtube.com/watch?v=YnoZRD4TZXw

Trường THPT Hoàng Long(Hà Nội Tokyo) Hợp Tác Với Tập Đoàn...

Giới thiệu về IGL: Trường chuyên môn phúc lợi Y tế thuộc tập đoàn IGL, một tập đoàn có...