Học phí năm học 2018-2019 của trường THPT Hoàng Long(Hà Nội-Tokyo)

I. NỘI DUNG LỚP SỐ TIỀN 1. Học phí Lớp song ngữ (áp dụng đối với HS cũ) 1.760.000đ/tháng Tiền lớp song ngữ (áp dụng...

Trường THPT Hoàng Long(Hà Nội Tokyo)

Nội Dung Đang Cập Nhật. Trân Trọng!