Chung kết Nam Hoa Khôi Quốc Tế Hoàng Long(Hà Nội- Tokyo)

Tối ngày 19/10/2018 tại khuôn viên trường THPT Hoàng Long đã diễn ra cuộc thi Chung kết Nam hoa...

Trường THPT Hoàng Long(Hà Nội Tokyo)

Nội Dung Đang Cập Nhật. Trân Trọng!

Buổi sinh hoạt kỹ năng mềm dành cho học sinh trường...

Ngày 5/10 ban giám hiệu trường THPT Hoàng Long (Hà Nội – Tokyo) kết hợp với trung tâm thanh...