Trường THPT Hoàng Long(Hà Nội Tokyo) Hợp Tác Với Tập Đoàn...

Giới thiệu về IGL: Trường chuyên môn phúc lợi Y tế thuộc tập đoàn IGL, một tập đoàn có...

Trải nghiệm sáng tạo T10/2018: Sân khấu hóa tác phẩm văn...

Tháng 9/2018 trường THPT Hoàng Long( Hà Nội- Tokyo) đã rất thành công khi tổ chức buổi dã ngoại...

Chương Trình Giao Lưu Văn Hoá Nhật Bản 2018 – 2019

Giúp cho học sinh hiểu hơn về văn hoá nhật bản, trường THPT Hoàng Long tổ chức buổi giao...

Chương Trình Học

Chương trình đào tạo tại trường THPT Hoàng Long (Hà Nội – Tokyo) được xây dựng theo chuẩn Quốc...

Giới thiệu về trường THPT Hoàng Long (Hà Nội- Tokyo)

Trường THPT Hoàng Long (Hà Nội-Tokyo) với định hướng đào tạo song ngữ Nhật – Anh. Hiện nay, trường...

Phương hướng đào tạo của trường THPT Hoàng Long

I. Sứ mạng Thực hiện đổi mới giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển phẩm chất năng lực...

Chương trình trải nghiệm sáng tạo tại học viện Edufarm của...

gày 6/10/2018 Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Long ( Hà Nội- Tokyo) đã tổ chức buổi trải nghiệm...