Trải nghiệm sáng tạo T10/2018: Sân khấu hóa tác phẩm văn...

Tháng 9/2018 trường THPT Hoàng Long( Hà Nội- Tokyo) đã rất thành công khi tổ chức buổi dã ngoại...

Trường THPT Hoàng Long tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản

Sáng ngày 2/10/2018 Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Long( Hà Nội – Tokyo) và Trường Chuyên môn Y...

Chương Trình Học

Chương trình đào tạo tại trường THPT Hoàng Long (Hà Nội – Tokyo) được xây dựng theo chuẩn Quốc...

Giới thiệu về trường THPT Hoàng Long (Hà Nội- Tokyo)

Trường THPT Hoàng Long (Hà Nội-Tokyo) với định hướng đào tạo song ngữ Nhật – Anh. Hiện nay, trường...

Buổi sinh hoạt kỹ năng mềm dành cho học sinh trường...

Ngày 5/10 ban giám hiệu trường THPT Hoàng Long (Hà Nội – Tokyo) kết hợp với trung tâm thanh...

Chương trình trải nghiệm sáng tạo tại học viện Edufarm của...

gày 6/10/2018 Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Long ( Hà Nội- Tokyo) đã tổ chức buổi trải nghiệm...