Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh – Tổ trưởng tổ Tự nhiên

Thầy: NGUYỄN VĂN THANH

  • 12 năm tổ trưởng chuyên môn
  • Cử nhận Đại học sư phạm Hà Nội
  • Ths Viện Toán học Việt Nam
  • Tổ trưởng tổ Tự nhiên trường THPT Hoàng Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.