Được thành lập từ năm 2001 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Long là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo uy tín với định hướng là Trường chuyên ngoại ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn.
Trường thuộc hệ thống các trường tư thục nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về chương trình, kế hoạch giảng dạy, thi tốt nghiệp THPT và cấp bằng tốt nghiệp THPT Quốc Gia.


Hiện nay, Trường THPT Hoàng Long là trường tiên phong về đổi mới và phát triển nền giáo dục nước nhà bằng việc kết hợp hài hòa giữa nền giáo dục truyền thống Việt Nam và nền giáo dục hiện đại của Nhật Bản, Mỹ…
Hàng năm, Trường đào tạo khoảng 500 học sinh được tuyển chọn từ khắp mọi miền của đất nước. Học sinh theo học tại Trường THPT Hoàng Long luôn cảm thấy thoải mái và hào hứng bởi trường không đặt nặng thành tích, chú trọng vào thực học. Ngoài chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo được dạy vào buổi sáng, học sinh được học chuyên ngoại ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn và các môn ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục đạo đức theo văn hoá Nhật Bản, kĩ năng sống, nghệ thuật, thể thao…được dạy và học vào buổi chiều.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
*Trường hướng đến mục tiêu đào tạo học sinh giỏi ngoại ngữ Anh, Nhật, Trung , Hàn và các môn văn hóa bậc THPT. Song song với nhiệm vụ giảng dạy văn hóa là định hướng phát triển những phẩm chất và trang bị những kĩ năng sống cần thiết cho học sinh vào đời. Trang bị cho học sinh những kĩ năng mềm cần thiết để HS có khả năng thích ứng tốt với các môi trường học tập, làm việc trong nước và quốc tế.
*Lớp CLC chuyên ngoại ngữ được tổ chức theo trình độ đầu vào của học sinh một cách đồng bộ ở tất cả các môn chuyên ngoại ngữ. Môn Tin học được đổi mới nội dung giảng dạy với việc học và thi lấy chứng chỉ MOS.
Môn Kỹ năng sống được tổ chức theo hình thức học tập trải nghiệm.
*Môn giáo dục đạo đức được xây dựng chương trình giảng dạy theo chương trình giáo dục đạo đức Nhật Bản, học sinh được đi trải nghiệm thực tế tại Nhật Bản, định hướng nghề nghiệp và du học ngay khi học sinh vào trường.

SỨ MỆNH
• Đào tạo, Phát triển năng lực cho từng học sinh trên cơ sở giáo dục toàn diện, trang bị cho học sinh những kĩ năng mềm cần thiết để HS có khả năng thích ứng tốt với các môi trường học tập, làm việc trong nước và quốc tế.
• Luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. 

TẦM NHÌN
•  Trở thành Trường Quốc tế có chất lượng hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế. 

 

INTRODUCTION TO HOANG LONG HIGH SCHOOL

Established in 2001 by a decision of the People’s Committee of Hanoi, Hoang Long High School is one of the high-quality high schools with the aim to become a specialized language school in Japanese, English, Chinese, and Korean.
The school belongs to a system of private schools located in Hanoi and is managed by the Hanoi Department of Education and Training in terms of curriculum, teaching plans, high school graduation exam, and National High School diploma issueing.
Currently, Hoang Long High School is a pioneer school in renovating and developing Vietnam’s education by harmoniously combining traditional Vietnamese education and modern educational system in developed countries such as Japan and the US.
Every year, the school trains about 500 students who are recruited from all parts of the country. Students attending Hoang Long High School are always comfortable and excited because the school does not place much emphasis on achievement but focuses more on actual learning. In addition to the standard curriculum of the Ministry of Education and Training taught in the morning, students have chances to study foreign languages such as Japanese, English, Chinese, Korean and extracurricular subjects, creative experience, moral education according to Japanese culture, life skills, arts, sports, etc. in the afternoon.
EDUCATIONAL PROGRAM
The school aims to train students who are good at English, Japanese, Chinese, Korean and other high school academic subjects. In addition to teaching academic subjects, the school develops the essential qualities and equip crucial life skills necessary for students. Hoang Long high school also equips students with soft skills necessary for students to be able to adapt well to both domestic and international working and learning environment.
The model of high-quality classes specialized in foreign languages is organized according to the students’ input level uniformly in all foreign language subjects. Informatics is renovated with the aim to achieve MOS certificate. Life Skills is organized in the form of experiential learning.
Ethics education program is developed according to the Japanese moral education program. Students can go on experiential trips to Japan, are career-oriented and can study abroad while still learning at Hoang Long high school.