MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh, kết hợp chương trình đào tạo về văn hoá Nhật Bản, Mỹ...tư vấn du học Nhật Bản, Mỹ và các nước phát triển.

 

 

Trang bị cho học sinh kiến thức theo chương trình chuẩn của BỘ GD&ĐT VIệt Nam, tăng cường ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh và công nghệ thông tin. Đáp ứng các điều kiện học tập tốt nhất sau khi tốt nhiệp THPT đồng thời phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, ccacs kỹ năng cá nhân, kỹ năng học tập, kỹ năng cộng đồng cho học sinh.

 

 

Tổ chức hệ thống CLB và các hoạt động ngoại khoá giúp phát hiện, hình thành sớm những đam mê, định hướng nghề nghiệp, phát triển tính tự lập và tư duy phản biện ở học sinh.