Trường THPT Hoàng Long(Hà Nội Tokyo) kế hoạch hướng dẫn ôn - khảo sát tiếng Nhật cho học sinh khối 10, 11 và khối 12 năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Trường THPT Hoàng Long được sở GD& ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 là 210 học sinh. Bên cạnh việc đào tạo kiến thức nền tảng theo qui định của sở GD& ĐT nhà trường còn định hướng du học Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến với trường THPT Hoàng Long, Các PHHS và học sinh cần nắm rõ các thông tin sau đây: