HOẠT ĐỘNG CHÁO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 20.10 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐÁ BÓNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Trường THPT Hoàng Long (Hà Nội Tokyo) - Toàn Cảnh Lễ Khai Giảng Năm Học 2017 - 2018

LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG NĂM HỌC 2017 - 2018 TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI