mua hang o dau

NGOÀI GIỜ HỌC TEAM HLers LÀM GÌ?

 

 

    Học sinh được tiếp xúc với nhiều nhà giáo dục đén từ các nước Nhật, Anh, Hàn, Úc, Mỹ….. Mọi người từ các nước khác nhau nhưng cùng trung một mục đích là giúp các em học sinh hướng tới những điều tốt đẹp và tích cực. Mỗi học sinh có cơ hội được trò chuyện giao lưu trực tiếp giúp nâng cao khả năng ngoại ngữ và tăng vồn hiểu biết  từng bước hoàn thiện bản thân trở thành công dân toàn cầu.

 

 

 

 

   Đối với các học sinh chăm chỉ của Hoàng Long thì Học chưa bao giờ là đủ. Nên ngoài giờ học chính khoá các em tham gia học nhóm, học giao tiếp cùng giáo viên bản ngữ, được cac thầy cô chủ nhiệm và bộ môn hỗ trợ để đạt kết quả học tập tốt.