mua hang o dau

Các ngành nghề đào tạo tại các trường ở Nhật Bản

 
  1. Khoa ngôn ngữ Nhật
  2. Công nghệ thông tin
  3. Khoa tổng hợp về ô tô
  4. Khoa Đào tạo điều dưỡng xã hội
  5. Khoa Business
  6. Khoa đào tạo thư ký y khoa
  7. Khoa nhân viên công chức
  8. Ngành động vật học
  9. Khoa tổng hợp về trẻ em